fbpx

Takehisa Kosugi

Monday, March 24, 1986. 9:00 pm

Takehisa Kosugi

Monday, March 24, 1986. 9:00 pm

Violin Concert, melodies include tango Argentino, Chanson de Paris, simultaneously performed with electronic media.