fbpx

Damon Smith, Alvin Fielder, Joe McPhee Trio

Tuesday, September 13, 2016. 8:00 pm
The world premiere of the trio celebrates the meeting of free jazz masters, Joe McPhee and Alvin Fielder, joined by bassist Damon Smith.