Artist: Michihiro Sato

Past Performances

John Zorn, Michihiro Sato

John Zorn, Michihiro Sato
Friday, October 4, 1985 @ 9:00 pm
Alto sax, game calls, Shamisen.